Studium japonštiny

Nemusíte si dělat seznam pro a proti. Ukážeme vám, proč je japonština správná volba.

Co studium japonštiny obnáší?

Obtížnost

Japonština se často objevuje v čele žebříčků obtížnosti. To by ale rozhodně zájemce o studium nemělo odradit. Japonština především ze začátku mnohé uchvátí svou logickou stavbou a systematičností. Přispívá k tomu hlavně absence několika gramatických kategorií bežných v evropských jazycích. To usnadňuje práci, někdy to na druhou stranu přináší jistou nejednoznačnost. S trochou cviku to ale nebývá problém.

Úskalí japonštiny tkví jinde. Například v sofistikovaném systému vyjadřování zdvořilosti či propracované soustavě frází pro nejrůznější situace od představování přes předávání dárků, až po dotaz na to, kde jsou toalety.

Slovem i písmem

Mezi zásadní přelomy v tom, jak studovat jazyk, patří v případě japonštiny zápisový systém. Ten se skládá z několika typů písma, které se v japonském psaném textu plynule střídají. Především jde o slabičné abecedy pojmenované hiragana a katakana. Ty jsou nutným předpokladem pro jakoukoliv vážně míněnou práci s japonštinou. Zpravidla se ale dají ovládnout velmi rychle. Největší respekt budí hlavně znaky kandži, převzaté původně z čínštiny. Je to celé jako velká puzzle skládačka. Nicméně, používání znaků a práce s nimi je právě to, co japonštině propůjčuje její jedinečnost. A byla by škoda se o tuto vrstvu tohoto krásného jazyka ochudit.

Využití

Vždy záleží, s jakým záměrem potenciální student ke studiu japonštiny přistupuje. Nesporně u nás již několik let prudce roste zájem o exotické jazyky. Ať už je motivací zisk lepší pracovní pozice, ať je to touha procestovat vzdálená místa bez potřeby průvodce, láká vás historie, v poslední době také popkultura či moderní umění nebo je pro vás cizí jazyk jen hobby pro vlastní potěšení, budete se setkávat s řadou novinek, které bezesporu obohatí váš život.

TIP:
Začátečníkům doporučujeme začít studiem hiragany či katakany. Těmito abecedami je možné foneticky zapsat jakékoli japonské slovo.

Jazyk není všechno. Pronikněte k Japonsku blíž díky kulturním akcím a workshopům. Více odhalí Kalendář akcí.

Co studium japonštiny naopak přináší?

(Po)znejte Japonce

Většině z nás znějí asijské jazyky totožně. Pokud se zaposloucháte pozorněji, a budete o některém z těchto jazyků už něco málo vědět, minimálně čínštinu a japonštinu rozlišíte zcela jasně.

Znalost japonštiny se může stát konkurenční výhodou na trhu práce či nutností pro pobyt v zahraničí. Studium přináší také mnohé další pozitivní efekty. Všechny asijské jazyky jsou velmi úzce propojeny s kulturou a myšlením. Studium japonštiny je tak vzhledem do japonského způsobu uvažování i toho, jak to v Japonsku vlastně chodí. Mnoho slovíček vyžaduje bližší vysvětlení, protože pro ně neexistuje jasný ekvivalent v češtině. Kolikrát se jedná o velmi poutavé zajímavosti z Japonska jako takového.

Radujte se z (po)kroků

Japonci jsou navíc pověstní svou zdvořilostí a vstřícností. Jakýkoliv, i třeba méně zdařilý pokus o hovor v japonštině, odmění nakažlivě pozitivním nadšením a obdivem. A to vlévá do žil další motivaci japonštinu ovládnout. Pouhé „konničiwa“ je tedy zárukou ovací, ale tam to jen začíná.

První dílčí úspěchy přichází už tam, kde je i začátečník schopen rozluštit tu nápis, tu nějaký název výrobku a podobně. Zcela zaslouženě se pak můžeme radovat, když odhalíme, že pod shlukem rozházených čárek, které označují vůz taxislužby, se schovává přinejmenším úsměvný japonský výraz „takuší“. A takových perliček jsou v japonštině mraky, čekají jen na své odhalení.

(Roz)mluvte a (roz)šiřte

Kromě zábavy, která studium provází, je samozřejmě nutná i píle. Díky ní pak postupně student začne rozumět i běžné konverzaci, velmi záhy si dokáže nakoupit či objednat si v japonské restauraci. Například přečtení novin je už o něco náročnější disciplína, ale alespoň zběžně porozumět komiksům manga či úsekům z filmů a podobně není mimo dosah poctivého studenta.

A především, osvojování si slovíček, gramatiky, frází a také skládání znaků zcela prověřeně cvičí mozek a rozvíjí myšlení. Japonština je natolik komplexní jazyk, že pokud u něj vydržíte dostatečně dlouho (a nutno podotknout, že to bývá úkol na celý život), tak ke stáru žádné křížovky ani osmisměrky nebudete potřebovat. Hlava japonštinářům stále pracuje na plné obrátky.

Mám se ptát, za jak dlouho se to dá naučit?

Člověk je tvor z podstaty nedočkavý. Samozřejmě by bylo ideální dát si termín, do kdy se chci stihnout naučit japonsky a pak si jen odškrtnout splněný úkol.

I zde opět záleží na tom, co si pod znalostí japonštiny představujeme. Jestli nám jde o základní komunikační dovednost, třeba pro cestování po Japonsku anebo to chceme dotáhnout na vzdálenější mety a být třeba tlumočníkem. Jsou různé úrovně znalosti a každá je přiměřená pro určitý cíl.

Faktorů je víc. Záleží, zda už člověk má s podobným jazykem zkušenosti, jestli má dobrou poslechovou či optickou paměť. A přirozeně je důležité, jak intenzivně a jak často se učí.

Jednoznačný časový rámec se proto určit nedá. Ale vždy je dobré vytyčit si nějaký dílčí cíl, například dokončení učebnice či některou úroveň jazykové zkoušky.

Je to jazyk pro samouky?

Japonština není nikomu zapovězená. Jelikož se jedná o populární jazyk, je dostupných také mnoho zdrojů. Někdy se v nich japonštinářský novic jen těžko zorientuje a rozezná kvalitní studijní materiály.

Komplikace číhají obzvlášť na internetu, třeba míchání různých transkripcí japonštiny. Vznikají tak i různé zlozvyky, například pokud se student učí psát podle tištěného textu, v němž font nemusí odpovídat správnému zápisu rukou. Pro nezkušeného se také může stát oříškem i výběr šikovného online slovníku.

Existují samozřejmě i velmi zdatní japonštináři – samouci. Bohužel je to spíše výjimka. Základní principy japonštiny, úvod do písma a pomoc s výběrem vhodné učebnice je vždy bezpečnější konzultovat se zkušeným lektorem. Ten je pro studenta zárukou, že se nebude učit od začátku něco chybně, což se později velmi špatně přeučuje. Zároveň studenta systematicky provede úskalími japonštiny jako jsou zdvořilostní úrovně či typické znaky mluvené a psané řeči. To jsou mnohdy oblasti, ve kterých samouk jen obtížně dokáže sám rozklíčovat nuance, které jsou nezbytné pro přirozené vyjadřování.

A kde tedy začít?

Pokud vás předchozí řádky přesvědčily anebo jen utvrdily v přesvědčení, že japonština je pro vás to pravé, pak je několik možností, jak ke studiu přistoupit.

Ti, kdo si raději vše rozmýšlí s rozvahou a chtějí vědět, co je čeká, mohou nahlédnout do eshopu a projít si pečlivě vybrané a praxí osvědčené výukové materiály v eshopu.

Pro ty, kteří už by si nejradši o a v japonštině povídali už teď, je tu možnost vstoupit do kurzů japonštiny. Je už na výběru každého, zda mu vyhovuje spíše skupina, kde se může setkat s dalšími lidmi, kteří sdílí podobnou vášeň, či zda se rozhodne pro individuální výuku šitou na míru všem požadavkům. Nabídka úrovní je široká a dveře otevřené všem.

A pokud si s výběrem úrovně nejste jistí, stačí nás kontaktovat, rádi s vámi vybereme vhodnou formu výuky, úroveň kurzu i příhodné studijní materiály.