Working Holiday v Japonsku

Working Holiday je vládou organizovaný program, který umožňuje zájemcům dané země navštívit cizí zemi za účelem poznávání kultury, života, získání práce nebo případně zahájení studia.

Smlouva o programu Working Holiday mezi Českou republikou a Japonskem vešla v platnost v roce 2018. V rámci Working Holiday programu mohou zájemci žádat až o jednoroční pobytové vízum ve zjednodušeném režimu.

Podmínky programu se vztahují na cestovatele ve věku 18-30 let, maximální roční počet osob z ČR cestujicích v rámci Working Holiday do Japonska je 400 osob.

Pokud vás zajímá program Working Holiday v Japonsku, přesný popis podmínek a postupu naleznete na stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR. Tam se také podávají žádosti o Working Holiday vízum.

Chcete se před odjezdem pořádně jazykově vybavit?

Můžete zkusit některý ze skupinových kurzů japonštiny s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím.

Anebo můžete zvolit intenzivní roční studium japonštiny v rámci pomaturitního studia, které je otevřené všem zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním.

Čerství maturanti mají navíc nárok na status studenta.

Program funguje oboustranně. Pro zájemce z řad Japonských občanů o Working Holiday vízum do České republiky organizujeme volitelný program Orientation Week , ve spolupráci s vládní agenturou Czech Tourism.

Orientation Week je program zaměřený na první kroky, základní výuku češtiny, poznávání české kultury a pomoc s aklimatizací a vyřizováním, hledáním práce a to vše v japonštině.