Japonština

Otázky, které vás ohledně japonštiny zajímají, všechny zodpovězeny na jednom místě.

Co, kde a kdo?

Japonština je úředním jazykem na japonských ostrovech, posledním císařství na světě. Je mateřštinou pro přibližně 127 milionů obyvatel Japonska a řadí se tak do první desítky nejpoužívanějších jazyků na Zemi podle počtu mluvčích. Početné skupiny Japonců či jejich potomků ale žijí například i v Brazílii, na Filipínách či ve Spojených státech.

Je to všechno jeden jazyk?

Velmi rozšířeným omylem je, že asijské jazyky jsou si velmi podobné, znějí všechny stejně a díky rozsypanému čaji neboli znakům vzájemně srozumitelné. Ve skutečnosti je to ale docela jinak.

Nejblíže má japonština ze svých sousedů ke korejštině, která má velmi podobný gramatický systém. A i když většina asijských jazyků při svém vývoji byla ovlivněna čínštinou, podobnost mezi těmito dvěma je oproti očekávání poměrně malá. Rozhodně neplatí, že japonština je jen variací čínštiny, tyto dva jazyky se zásadně liší jak výslovnosti, tak i strukturou a stavbou věty. Styčným bodem mezi těmito dvěma jsou sice znaky, ale jen do určité míry.

Pro všechny asijské jazyky je typické, že mají mnoho nářečí, která se od sebe značně liší. U japonštiny tomu není jinak. Standardní japonštinou, kterou se už dnes učí všichni Japonci během povinné školní docházky, se myslí tokijský dialekt.

A nezlámu si na tom jazyk?

Jako každý jiný jazyk má i japonština několik svých specifik. Výslovnosti se bát nemusíte. Stejně jako čeština, má japonština pět samohlásek (A, I, U, E, O), které používá ve slabikách společně se souhláskami, a tak vznikají další slabiky (například KA, KI, KU, KE, KO nebo SA, ŠI, SU, SE, SO), z jejichž kombinací je pak celý japonský projev tvořen. Jedinou samostatnou souhláskou je hláska N.

Výslovnost tedy rozhodně nebude hlavní oblast boje s tímto jazykem. Dokonce není potřeba válčit ani s tóny jako v čínštině nebo ležatým a stojatým O jako třeba korejštině. Úsměvný se možná může zdát fakt, že japonské uši neslyší žádný rozdíl mezi hláskami R a L. Japonci používají jen jeden zvuk oscilující mezi oběma hláskami. Smiřte se tedy rovnou s tím, že citronu se říká „remon“ a coca-cole „kóra“.

Jde to i bez klikyháků?

Základní charakteristikou japonštiny je poměrně složitý zápisový systém. Kombinace dvou slabičných abeced, které slouží pouze pro fonetický zápis jazyka (jednotlivé symboly tedy nezastupují významy, pouze zvuky) je jen jedna část psané podoby japonštiny. K tomu všemu se do japonského textu ještě míchají znaky převzaté z čínštiny, které už reprezentují konkrétní významy a slova.

V historii už se objevily hlasy, které vyzývaly k tomu, aby japonština tento způsob zápisu opustila a přešla pouze k užívání latinky. Zní to jako logický krok ke zjednodušení. Nicméně, japonština má poměrně omezený repertoár slabik, ze kterých se skládá. Slova vznikají jejich kombinacemi, ale není běžné, že by slova v japonštině byla příliš dlouhá. Tím se značně zmenšuje počet možných kombinací a přirozeně tak v japonštině najdeme velké množství homonym. Slova, která se vyslovují stejně, ale mají různé významy tak nelze mnohdy dobře odlišit, kolikrát ani při znalosti kontextu. A to je moment, kdy na scénu vstupují znaky, aby nejasnosti jednoznačně rozptýlily. Stačí pár tahů a hned je všem jasné, o čem je řeč.

Samozřejmě existuje jiná oklika a totiž znaky jednoduše ignorovat. Ale japonština je stejně jako čínština jazyk, který je založený právě na tom, jaké nečekané možnosti znaky nabízí. Není však třeba zoufat, znaky se učí postupně, studijních materiálů je také dost.

Je těžké mluvit japonsky?

Jak už vyplývá ze předchozí otázky, japonština jako mluvený jazyk je ve srovnání s písmem vyloženě pohodová procházka. Neohýbá podstatná jména pomocí pádů a slovesa nerozlišují osoby. Lehkost japonštiny vás uvede do napínavého vyčkávání. Je až tak benevolentní, že totiž nerozlišuje jednotné a množné číslo.

Další zajímavou stránkou jazyka je jeho vnímání zdvořilostních úrovní. Skromně mluvíme o sobě před výše postavenou osobou, zdvořile se vyjadřujeme před novými známými či učitelem a zcela jiné formulace používáme mezi přáteli. Jednu větu tak můžeme pronést několika způsoby. Použité jazykové prostředky dotvoří celý příběh skrývající se za slovy – vy tak z jediné věty poznáte, co je váš partner zač, jaký je asi jeho věk, vzdělání, postavení a jak vnímá on vás.

Mám do toho jít?

Pokud se rozhodujete pro studium asijského jazyka, je japonština rozhodně tou správnou volbou. Najdete v ní stopy po dávném vlivu čínské kultury, krásu složitého japonského písma, díky silné tendenci k přejímání západní kultury se pobavíte nad řadou zkomolených slov převzatých z angličtiny, naučíte se myslet jinak, vystoupíte ze stereotypů evropského myšlení, porozumíte svému oblíbenému hrdinovi v japonském anime nebo textu populárních písniček. Rozhodně budete z každé hodiny odcházet obohaceni a japonština se dozajista stane i vaší vášní.